Dyffryn Henllys

Yn Nyffryn Henllys, wrth ymyl Afon Twrch yn rhan ddeheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, roedd pump o odynnau calch a phyllau glo Brynhenllys yn rhoi bywoliaeth i’r gymuned leol.

Roedd y rhan hon o Geoparc Fforest Fawr yn arfer bod yn ganolbwynt gweithgareddau diwydiannol. Roedd y pwll glo yn weithredol rhwng 1872 ac 1956, gydag olwynion dŵr i wneud y gwaith weindio a phwmpio. Roedd glowyr yn gweithio’n galed danddaear a’r menywod yn mynd â basgedi i fyny i’r Mynydd Du i gario tywod silica.

Erbyn hyn, mae’r dyffryn yn fan cerdded pleserus. Gallwch ddilyn llwybr tramffordd yr hen bwll glo ar draws y rhostir. Mae’r odynnau calch i’w gweld o hyd ond yr unig beth sydd ar ôl o’r pwll glo mewn gwirionedd yw simnai drawiadol.

Mae’r llwybr cerdded yn dilyn glannau dwyreiniol Afon Twrch. Mae’r afon yn gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt gan gynnwys y fronfraith fach, aderyn bach bronwyn sy’n byw wrth ymyl dŵr croyw.

Ymweld â Dyffryn Henllys

Mae’r safle ar agor i’r cyhoedd. Mae mynediad am ddim.

Sut i gyrraedd yno

Mae Dyffryn Henllys oddi ar yr A4068 yn Ystradowen rhwng Ystradgynlais a Brynaman.

Tref neu bentref agosaf

Ystradowen, Cwm Twrch, Cwmllynfell

Cyfeirnod grid OS

Map Explorer OL12 neu Fap Landranger 160 - SN756126

Parcio

Ym Mhont Brynhenllys, yn rhad ac am ddim

Toiledau

Yn Ystradgynlais ac yng Nghanolfan Wybodaeth Brynaman

Llwybr sain Dyffryn Henllys

Cliciwch yma i lawrlwytho llwybr sain 1.5 awr fel cyfres o ffeiliau mp3.