Diogelwch

Mae Gwlad y Sgydau yn dirwedd fregus allai gael ei niweidio gan y niferoedd mawr o bobl sy’n ymweld â’r lle. Trwy ddilyn y canllawiau hyn gallwch ein helpu ni i ddiogelu’r lle hwn i genedlaethau’r dyfodol.

Rydym am eich diogelu chi hefyd, felly os gwelwch yn dda:

  • Cofiwch wisgo esgidiau cadarn addas, gall y llwybrau fod yn serth a llithrig gyda llethrau serth heb eu diogelu.
  • Cadwch at y llwybrau a nodwyd – mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau yn digwydd pan fydd ymwelwyr yn crwydro oddi ar y llwybr dynodedig.
  • Peidiwch â nofio yn y dŵr – mae’n oer ac yn llifo’n gyflym. Mae hyd yn oed y nofwyr cryfaf wedi mynd i drybini.
  • Parciwch yn y meysydd parcio dynodedig a pheidiwch â gadael eitemau personol a gwerthfawr yn y car i leihau’r siawns o ladrad.
  • Mae signal ffôn symudol yn anwadal yng Ngwlad y Sgydau. Nodir ffonau argyfwng a blychau ffôn ar y map. Ar gyfer damweiniau cerdded, dringo creigiau neu ogofa, ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu 112 am y tîm Achub Mynydd.