Cynllunio eich ymweliad

Mae’r safle yn berchen i ac yn cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae mynediad am ddim.

Sut i gyrraedd yno

 

O Glyn-nedd dilynwch y B4242 trwy bentref Pontneddfechan gan gymryd y ffordd dde yn union cyn i’r ffordd d

dechrau esgyn yn serth. Gan barhau ar hyd ffordd breswyl, cadwch i’r dde wrth i’r ffordd fforchio wrth groesi pont gerrig gul cyn troi i’r chwith i faes parcio di-dâl Craig y Ddinas. Cyfeirnod grid: SN 911079

 

Mae’r gwasanaeth X55 Abertawe i Glyn-nedd yn aros yn Pontneddfechan Min yr Awel, sydd ger neuadd y pentref.  Am 

fwy o wybodaeth ewch i www.traveline.cymru Ffôn: 0871 200 2233

 

Pentref neu dref agosaf

Pontneddfechan, Glyn-nedd

Mapiau a chyfeirlyfrau

Mae’r Llwybr Powdr Gwn yn un o 11 llwybr cerdded ym mhecyn Llwybrau Cerdded Gwlad y Sgydau a gellir ei brynu yn ein siop ar-lein.

Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160

Cyfeirnod Grid: SN 911079

Cyfleusterau

Mae nifer o dafarndai a chaffis ym mhentref Pontneddfechan.

Parcio

Maes parcio di-dâl yn Craig y Ddinas / Dinas Rock sy’n cael ei redeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus wedi’u lleoli yng nghanol pentref Pontneddfechan.

 

Diogelwch!