Gweithgareddau

 Llwybr Powdr Gwn

Mae’r llwybr gwastad hwn ar hyd hen dramffordd, yn datgelu adfeilion rhyfeddol Gwaith Powdr Gwn Glyn-nedd, ac mae’n troelli o dan lethrau creigiog ceunant Mellte. 

 

Anhawster (1 yn hawdd - 3 anodd)

Ffactor neilltuol (1 yn ddymunol – 5 yn ysblennydd)

Tyrfa (1 yn llai prysur a 5 yn brysur iawn)

 

Dechreuwch gerdded o faes parcio Craig y Ddinas, gan groesi’r bont ffordd gul yn ofalus a chadw i’r dde gan ddilyn y llwybr heibio’r Neuadd Bentref a gerllaw’r Afon Mellte gan ddilyn y saethau oren.

Nawr mae hwn yn llwybr tawel ond ers talwm roedd yn safle diwydiannol prysur, swnllyd a pheryglus oedd yn cynhyrchu powdr gwn, ac a oedd yn allweddol yn niwydianeiddio De Cymru. Roedd y Gwaith Powdr Gwn yn cael ei bweru’n gyfan gwbl gan ddŵr drwy ddefnyddio cyfuniad dyfeisgar o ddyfrffosydd a thyrbinau. Gallwch weld nifer o’u holion heddiw. Os bydd gennych fwy o amser beth am archwilio’r llwybrau cylchol gyda dolenni dewisol a ddangosir ar y map.   

Mewnosod map 

 

Mae APCBB wedi gwneud ymdrechion rhesymol wrth baratoi'r llwybr hwn ond ni allwn warantu cywirdeb y wybodaeth a gynhwysir ynddo. Mae'r llwybr a awgrymir ar gyfer y llwybr hwn fel arweiniad yn unig ac nid yw'n gyfwerth â chyngor nac argymhelliad. Nid yw APCBB yn rhoi unrhyw warant, boed yn ddiamwys neu'n oblygedig, ynghylch argaeledd, addasrwydd neu ddiogelwch y llwybr a ddisgrifir ac mae unigolion yn dilyn y llwybr yn gyfan gwbl ar ei risg eu hunain. Mae APCBB yn cadw'r hawl i newid cynnwys y llwybr ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.

 

Diogelwch!