Green thinking in the Brecon Beacons National Park

  • Spend the day hillwalking
  • Ride through our glorious landscapes
  • Whizz around in an electric car
  • Relax in a wildflower meadow
  • Tuck into the best of our local food and drink

Mae Cymru wedi pledio achos egwyddorion gwyrdd a thechnoleg gynaliadwy ers peth amser, gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac eraill ar flaen y gad. Rydym bob amser yn mwynhau cyfarfod ag ymwelwyr sy’n rhannu ein gwerthoedd, neu sydd am ddysgu mwy am yr opsiynau.

Ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rydym yn falch iawn o’n henw da ar faterion gwyrdd. Yn 2013, enillodd y Parc y Wobr Medal Aur Cyrchfannau Gwyrdd gyntaf erioed a gyflwynwyd gan Green Tourism, sef corff achredu twristiaeth werdd mwyaf y byd.

Ble bynnag yr awn a beth bynnag a wnawn, mae ein gweithredoedd yn cael effaith. Gyda gwell dewisiadau, gallwn fwynhau profiadau mwy cyfoethoeg a sicrhau bod ein heffaith ar y mannau y carwn fynd iddynt yn hollol bositif.

Ymunwch â ni i ofalu am ein Parc Cenedlaethol, fel y gall cenedlaethau’r dyfodol barhau i fwynhau’r man arbennig hwn.

© Brecon Beacons National Park Authority • Contributing editor: Emma Gregg