Dewch i grwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Make the most of our dark skies
  • Go walking with friends
  • Enjoy a spot of fishing
  • Have fun while discovering history
  • Get around without the car
  • Enjoy the view on the way back down

Awyr iach, mannau agored eang, awyrgylch greadigol a llawer o bethau i’ch diddanu, beth bynnag yw’r tywydd – dyma Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Yma ym Mannau Brycheiniog, rydym yn byw ar y cyd â natur. Yma gellir gweld bywyd yn ei wir oleuni. Dewch i ymweld â ni ac fe gewch weld hynny dros eich hunain!

Mae ein Parc Cenedlaethol yn cynnwys rhai o’r ardaloedd cefn gwlad gorau yn Ewrop ar gyfer cerddedOnd mae llawer mwy i’w wneud ym Mannau Brycheiniog na hynny.

Rydym yn eich gwahodd i ddysgu am ein treftadaeth ddiwydiannol a’n diwylliant gwledig drwy fynd am dro o amgylch ein hamgueddfeydd bywiog, ein trefi marchnad a’r pentrefi ger y camlesi. Ymlaciwch wrth ymyl ein llynnoedd a’n rhaeadrau, neu ewch am dro i’n clogwyni a’n hogofâu. Neu ewch ati i gynllunio eich antur eich hun ar gwch, ar feic neu ar gefn ceffyl.

Mae digon i’w fwynhau ar ôl iddi nosi hefyd, o wyliau disglair yn llawn naws wirioneddol Gymreig, i’n hawyr glir, serennog.