SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 15th Jun 2019 - Sun 16th Jun 2019

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...

 • 2. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 6th Jul 2019 - Sat 6th Jul 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 3. CAWOD O SÊR GWIB PERSEID GYDAG AWYR DYWYLL CYMRU

  Fri 16th Aug 2019 - Fri 16th Aug 2019

  Dewch i weld un o sioeau gorau natur: Cawod o Sêr Gwib Perseid, yn fyw o'r awyr dywyll uwchlaw'r Parc Cenedlaethol. Bydd arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru yn eich helpu chi i archwilio'r wybrennau yn eu planetariwm symudol; edrychw...

 • 4. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 28th Sep 2019 - Sat 28th Sep 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 5. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 12th Oct 2019 - Sun 13th Oct 2019

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...