SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. CAWOD O SÊR GWIB PERSEID GYDAG AWYR DYWYLL CYMRU

  Thu 15th Aug 2019 - Thu 15th Aug 2019

  Dewch i weld un o sioeau gorau natur: Cawod o Sêr Gwib Perseid, yn fyw o'r awyr dywyll uwchlaw'r Parc Cenedlaethol. Bydd arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru yn eich helpu chi i archwilio'r wybrennau yn eu planetariwm symudol; edrychw...

 • 2. Volksfest

  Fri 16th Aug 2019 - Sun 18th Aug 2019

  Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 18 ac mae gennym lu o bethau wedi’u trefnu i ddathlu! Dydd Gwener-y giatiau yn agor ar gyfer gwersyllwyr am 9.00am! Masnachwyr, arlwyo at ddant pawb, bar, cerddoriaeth fyw. Dydd Sadwrn - Volksfest Knockou...

 • 3. CAWOD O SÊR GWIB PERSEID GYDAG AWYR DYWYLL CYMRU

  Fri 16th Aug 2019 - Fri 16th Aug 2019

  Dewch i weld un o sioeau gorau natur: Cawod o Sêr Gwib Perseid, yn fyw o'r awyr dywyll uwchlaw'r Parc Cenedlaethol. Bydd arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru yn eich helpu chi i archwilio'r wybrennau yn eu planetariwm symudol; edrychw...

 • 4. Gŵyl Mynydd Du Talgarth

  Fri 23rd Aug 2019 - Mon 26th Aug 2019

  Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, stondinau, castell gwynt, cymdeithas hanesyddol, Sioe gŵn, cneifio a mwy.

 • 5. Sioe Llangynidr

  Sun 25th Aug 2019 - Sun 25th Aug 2019

  Wedi’i lleoli yng nghanol y Bannau - mae Sioe Llangynidr yn ddiwrnod allan gwych i bawb. Rydym yn pacio llawer iawn i mewn i’r digwyddiad undydd hwn. O gystadlaethau amaeth, garddwriaeth a chrefft, i arddangosiadau coginio, cneifio a gw...

 • 6. Sioe Pont Senni 2019

  Fri 6th Sep 2019 - Fri 6th Sep 2019

  Mae’r sioe amaethyddol, a elwir yn Sioe Pont Senni, a gynhelir gan Gymdeithas Amaethyddol Defynnog, yn ddigwyddiad undydd ac fe’i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi bob blwyddyn. Cynhelir dosbarthiadau ceffylau, defaid a gwa...

 • 7. Gŵyl Fwyd Y Fenni

  Sat 21st Sep 2019 - Sun 22nd Sep 2019

  Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y stry...