SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 14th Jul 2018 - Sat 14th Jul 2018

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...

 • 2. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 23rd Jul 2018 - Thu 26th Jul 2018

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 3. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 28th Jul 2018 - Sun 29th Jul 2018

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...

 • 4. Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau

  Sat 4th Aug 2018 - Sat 4th Aug 2018

  Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs...

 • 5. Sioe Sir Aberhonddu

  Sat 4th Aug 2018 - Sat 4th Aug 2018

  Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydai...

 • 6. Dewch i chwarae â chlai

  Wed 8th Aug 2018 - Wed 8th Aug 2018

  Beth am gymryd rhan mewn creu eich campwaith teuluol eich hun! Bydd y gweithdy’n dechrau gydag arddangosiad o dechnegau sylfaenol gwneud crochenwaith hynafol. Byddwn ni’n gwneud potiau pinsio, potiau torch a photyn slab. Addurno a thorr...

 • 7. Gŵyl Ymylol Aberhonddu

  Thu 9th Aug 2018 - Sun 12th Aug 2018

  Digwyddiad mynediad agored ydy Gŵyl Ymylol Aberhonddu 2018, sy’n golygu bod y gigs a’r digwyddiadau yn ystod yr Ŵyl wedi’u trefnu a’u hariannu’n annibynnol gan landlordiaid, perchnogion lleoliadau ac unigolion lleol....

 • 8. Jas Aberhonddu 2018

  Fri 10th Aug 2018 - Sun 12th Aug 2018

  Mae llu o berfformiadau gwych i’w cael yn Aberhonddu eleni – gyda rhestr enwau gynhwysfawr cewch weld rhai o enwau mwyaf y byd jas yn ogystal â thwr o newydd-ddyfodiaid. Eleni cewch wrando ar arwyr jas cenedlaethol a lleol a hef...