SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 14th Jul 2018 - Sat 14th Jul 2018

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...

 • 2. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 23rd Jul 2018 - Thu 26th Jul 2018

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 3. Sioe Sir Aberhonddu

  Sat 4th Aug 2018 - Sat 4th Aug 2018

  Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydai...

 • 4. Gŵyl Ymylol Aberhonddu

  Thu 9th Aug 2018 - Sun 12th Aug 2018

  Digwyddiad mynediad agored ydy Gŵyl Ymylol Aberhonddu 2018, sy’n golygu bod y gigs a’r digwyddiadau yn ystod yr Ŵyl wedi’u trefnu a’u hariannu’n annibynnol gan landlordiaid, perchnogion lleoliadau ac unigolion lleol....

 • 5. Jas Aberhonddu 2018

  Fri 10th Aug 2018 - Sun 12th Aug 2018

  Mae llu o berfformiadau gwych i’w cael yn Aberhonddu eleni – gyda rhestr enwau gynhwysfawr cewch weld rhai o enwau mwyaf y byd jas yn ogystal â thwr o newydd-ddyfodiaid. Eleni cewch wrando ar arwyr jas cenedlaethol a lleol a hef...

 • 6. CAWOD O SÊR GWIB PERSEID GYDAG AWYR DYWYLL CYMRU

  Fri 10th Aug 2018 - Fri 10th Aug 2018

  Dewch i weld un o sioeau gorau natur: Cawod o Sêr Gwib Perseid, yn fyw o'r awyr dywyll uwchlaw'r Parc Cenedlaethol. Bydd arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru yn eich helpu chi i archwilio'r wybrennau yn eu planetariwm symudol; edrychw...

 • 7. Gŵyl y Dyn Gwyrdd

  Thu 16th Aug 2018 - Sun 19th Aug 2018

  Gŵyl gerddoriaeth annibynnol a gynhelir ym Mannau prydferth Brycheiniog yw'r Dyn Gwyrdd. Mae hi wedi esblygu o ddigwyddiad undydd i ŵyl saith diwrnod o hyd yn llawn cerddoriaeth fyw gan gynnwys cerddoriaeth psych, gwerin, annibynnol, dawns ac...