SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 22nd Jul 2019 - Thu 25th Jul 2019

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 2. Sioe Sir Aberhonddu

  Sat 3rd Aug 2019 - Sat 3rd Aug 2019

  Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydai...

 • 3. Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau

  Sat 3rd Aug 2019 - Sat 3rd Aug 2019

  Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae&rs...

 • 4. Gŵyl Ymylol Aberhonddu

  Thu 8th Aug 2019 - Sun 11th Aug 2019

  Digwyddiad mynediad agored ydy Gŵyl Ymylol Aberhonddu 2018, sy’n golygu bod y gigs a’r digwyddiadau yn ystod yr Ŵyl wedi’u trefnu a’u hariannu’n annibynnol gan landlordiaid, perchnogion lleoliadau ac unigolion lleol....

 • 5. Jas Aberhonddu 2019

  Fri 9th Aug 2019 - Sun 11th Aug 2019

  Mae llu o berfformiadau gwych i’w cael yn Aberhonddu eleni – gyda rhestr enwau gynhwysfawr cewch weld rhai o enwau mwyaf y byd jas yn ogystal â thwr o newydd-ddyfodiaid. Eleni cewch wrando ar arwyr jas cenedlaethol a lleol a hef...

 • 6. Llanigon YFC Show and Spead Shear

  Sat 10th Aug 2019 - Sat 10th Aug 2019

  Mae Sioe CFfI Llanigon nawr yn ei 59fed flwyddyn. Fe'i sefydlwyd gan grŵp lleol o Ffermwyr Ifanc ac mae'r sioe wedi parhau i fod yn ddigwyddiad blynyddol i'r teulu cyfan ei fwynhau ers hynny. Roedd Sioe CFfI Llanigon cyntaf yn cynnwys ...

 • 7. Gŵyl y Dyn Gwyrdd

  Thu 15th Aug 2019 - Sun 18th Aug 2019

  Gŵyl gerddoriaeth annibynnol a gynhelir ym Mannau prydferth Brycheiniog yw'r Dyn Gwyrdd. Mae hi wedi esblygu o ddigwyddiad undydd i ŵyl saith diwrnod o hyd yn llawn cerddoriaeth fyw gan gynnwys cerddoriaeth psych, gwerin, annibynnol, dawns ac...