SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Diwrnod Gweithgareddau Teulu Geofest

  Wed 30th May 2018 - Wed 30th May 2018

  Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Gweithgareddau Teulu Geofest blynyddol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos. Bydd llawer o weithgareddau ar gyfer pob oed, gan gynnwys y wifren wib boblogaidd, canŵio ar y llyn, cyfeiriadu o gwmpas y parc a cherfio cerr...

 • 2. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 2nd Jun 2018 - Sat 2nd Jun 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 3. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Sun 3rd Jun 2018 - Sun 3rd Jun 2018

  Mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a digrifwyr, nofelwyr ac amgylcheddwyr,...

 • 4. Her Dringo Uchder Everest Bwlch yr Efengyl Drover Cycles

  Sat 16th Jun 2018 - Sun 17th Jun 2018

  Awydd her beicio beicio gwych ?? Mae'r cysyniad o "everesting" yn syml. Dewiswch fryn a theithio i fyny ac i lawr trwy'r un llwybr nes eich bod wedi clocio 8,848 metr i fyny, sef uchder mynydd talaf y byd, Mt. Everest. Nid yw syml...

 • 5. Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sat 23rd Jun 2018 - Sat 23rd Jun 2018

  AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn addas!)...

 • 6. Dawnsio Albanaidd

  Sat 23rd Jun 2018 - Sat 23rd Jun 2018

  Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango...

 • 7. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 30th Jun 2018 - Sat 30th Jun 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...