SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Dawnsio Albanaidd

  Sat 24th Jun 2017 - Sat 24th Jun 2017

  Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango...

 • 2. The Royal Welsh Agricultural Show

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  The role of the modern Royal Welsh Show is a rounded one. As well as its principal function of showcasing the cream of Welsh livestock and the high quality food and drink produced in Wales, it encompasses the wider spectrum of farming and rural lif...

 • 3. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  Mae rôl gyflawn gan y Sioe Frenhinol. Yn ogystal ag arddangos y gorau o dda byw Cymru a'r bwyd a diod safonol a gynhyrchir yng Nghymru fel ei phrif swyddogaeth, mae'n cwmpasu agweddau ehangach o ffermio a bywyd gwledig. Mae hefyd yn p...

 • 4. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 1st Aug 2017 - Tue 1st Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd. ...

 • 5. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 22nd Aug 2017 - Tue 22nd Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 6. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 15th Aug 2017 - Tue 15th Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 7. Gweithdy Cymryd Rhan gyda Ffelt

  Wed 2nd Aug 2017 - Wed 2nd Aug 2017

  Cewch wneud eich ffelt eich hun cyn creu ac addurno eich llun ffelt eich hun. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 8. Sioe Sir Aberhonddu

  Sat 5th Aug 2017 - Sat 5th Aug 2017

  Prif atyniadau Sioe Aberhonddu yw'r dosbarthiadau Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu arddangoswyr o bob cwr o'r wlad. Mae yno hefyd dros 200 o arddangoswyr masnachol sy'n gwerthu'r Cynnyrch Fferm gorau sydd gan Brydai...

 • 9. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 8th Aug 2017 - Tue 8th Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.