SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Dawnsio Albanaidd

  Sat 23rd Jun 2018 - Sat 23rd Jun 2018

  Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango...

 • 2. Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sat 23rd Jun 2018 - Sat 23rd Jun 2018

  AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn ...

 • 3. TEITHIAU CERDDED ADAR DAN ARWEINIAD

  Sat 30th Jun 2018 - Sat 30th Jun 2018

  Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr am 9.30am lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi amrywiaeth o adar mynyddoedd a rhostir dan a...

 • 4. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 30th Jun 2018 - Sat 30th Jun 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 5. Sioe Cwmdu a’r Cylch

  Sat 14th Jul 2018 - Sat 14th Jul 2018

  Sefydlwyd Sioe Cwmdu yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfey...

 • 6. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 23rd Jul 2018 - Thu 26th Jul 2018

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 7. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 28th Jul 2018 - Sun 29th Jul 2018

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...