SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 28th Apr 2018 - Sat 28th Apr 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 2. Gŵyl Gerdded Talgarth

  Fri 4th May 2018 - Mon 7th May 2018

  Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn fan cychwyn delfrydol i ymwelwyr sydd eisiau crwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei bod yn ffurfio "Porth i'r Mynydd Du." Mae'r ŵyl yn rhoi blas o'r dref...

 • 3. Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

  Sat 19th May 2018 - Sun 20th May 2018

  Yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig, mae'r ŵyl ddeuddydd hon, gyda'i rhaglen brysur o weithgareddau adloniannol ac addysgiadol, gweithdai am ddim, ac arddangosfeydd a pherfformiadau yn y prif gylch yn ddiwrnod perffaith i'r teulu. Gyda dr...

 • 4. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 20th May 2018 - Sun 20th May 2018

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 5. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 24th May 2018 - Sun 3rd Jun 2018

  Mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a digrifwyr, nofelwyr ac amgylcheddwyr,...

 • 6. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 2nd Jun 2018 - Sat 2nd Jun 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 7. Dawnsio Albanaidd

  Sat 23rd Jun 2018 - Sat 23rd Jun 2018

  Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddango...