SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â'i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a'r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae'n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledi...

 • 2. Gwyl Trefynwy

  Fri 28th Jul 2017 - Fri 28th Jul 2017

  Mae Gŵyl Trefynwy yn ŵyl naw diwrnod sy’n digwydd ar hyd a lled Trefynwy. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r gwyliau mwyaf a gorau rhad ac am ddim yn Ewrop sy'n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr di-dâl. Mae cerddoriaeth yn gan...

 • 3. Marchnad Ffermwyr Llanymddyfri

  Sat 29th Jul 2017 - Sat 29th Jul 2017

  Cynhyrchwyr lleol sy’n gwerthu eu cynnyrch eu hunain sydd wedi’i dyfu, ei fagu neu ei wneud ganddynt. Fe welwch llysiau a ffrwythau tymhorol yn addurno’r stondinau ochr yn ochr â llu o gynhyrchion eraill y mae ar gwsmeriaid ...

 • 4. Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sun 30th Jul 2017 - Sun 30th Jul 2017

  AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn addas!)...

 • 5. PARTI YN Y PARC Craig y nos

  Sun 30th Jul 2017 - Sun 30th Jul 2017

  Dathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 60 mlwydd oed Cynhelir y digwyddiad mewn dau leoliad; Canolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol ger Aberhonddu a Pharc Gwledig Craig-y-nos, Pen-y-Cae. Dewiswch leoliad, dewch â phi...

 • 6. PARTI YN Y PARC - Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sun 30th Jul 2017 - Sun 30th Jul 2017

  Dathlu pen-blwydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 60 mlwydd oed Cynhelir y digwyddiad mewn dau leoliad; Canolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol ger Aberhonddu a Pharc Gwledig Craig-y-nos, Pen-y-Cae. Dewiswch leoliad, dewch &a...

 • 7. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 22nd Aug 2017 - Tue 22nd Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.

 • 8. Gweithdy Cymryd Rhan mewn Crochenwaith

  Tue 15th Aug 2017 - Tue 15th Aug 2017

  Cewch eich ysbrydoli gan yr amgylchedd naturiol o'ch cwmpas wrth i chi greu campwaith. Addas i oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant sydd o dan 12 - dewch ag oedolyn gyda chi. Cost: £6 y person. Bydd tâl am barcio hefyd.