Mae’r sioe amaethyddol, a elwir yn Sioe Pont Senni, a gynhelir gan Gymdeithas Amaethyddol Defynnog, yn ddigwyddiad undydd ac fe’i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi bob blwyddyn.

Cynhelir dosbarthiadau ceffylau, defaid a gwartheg yn ystod y dydd, gan gynnwys sioe gŵn sy’n ehangu. Mae Pebyll Crefftau, Domestig a Garddwriaeth ynghyd â stondinau Masnach, pabell Aelodau a Bar o amgylch y cylch, gan roi i’r sioe awyrgylch cartrefol a chyfeillgar. Mae atyniadau’r sioe, gan gynnwys bandiau, cystadlaethau amrywiol, arddangosfeydd a barbeciw gyda’r nos gyda’i gilydd yn gwneud ein sioe yn werth ei gweld ac yn ddiwrnod da allan.