AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd o 10yb - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn addas!) i'ch caniatáu chi i weld yr haul yn ddiogel. Dewch i gael cipolwg, ac i  gymryd rhan mewn seryddiaeth.