Dawnsio Albanaidd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - o 2pm

Mynediad am ddim. Dewch i ymuno â Changen De Cymru o Royal Scottish Dance Society am brynhawn o ddawnsio i gyfeiliant  acordion y byd enwog George Meikle. Bydd arddangosiadau dawnsio gan amryw dimau a fydd yn cynnwys dawnsiau hawdd y gall bawb ymuno ynddynt. Dewch i ymuno yn yr hwyl. Addas i blant ac oedolion.

Bydd yn rhaid talu am barcio car