Bydd siaradwyr yn rhoi safbwynt arbenigol ar brosiectau allweddol - dysgwch fwy am waith Powdwr Gwn Glyn-Nedd, Amgueddfa Brycheiniog, a llawer mwy.

Mynediad am Ddim

RHAGLEN

 
9.30 - COFRESTRU, LLUNIAETH YSGAFN AC ARDDANGOSFA
gweinir te a choffi yn rhad ac am ddim
 
10.00 - CROESO A CHYFLWYNO
Melanie Doel, Cadeirydd Awdurdod PC Bannau Brycheiniog
 
10.10 - CAMLAS SIR FYNWY AC ABERHONDDU: PROBLEMAU A CHYFLEOEDD
Andrew Stumpf, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd
 
10.35 - TECHNOLEGAU DIGIDOL A THREFTADAETH
Suzanna Jones, Awdurdod PC Bannau Brycheiniog a Tom Pert, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 
11.05 - LLUNIAETH YSGAFN AC ARDDANGOSFA
gweinir te a choffi yn rhad ac am ddim
 
11.40 - CLWB ARCHEOLEGWYR IFANC
Sue Ware, CAIBB
 
12.05 - SAFLE TREFTADAETH Y BYD BLAENAFON COFNODI NEWID A RHEOLI COFEBION
Amelia Pannett, Cadw
 
12.30 - CASTELL Y GELLI GANDRYLL
Mari Fforde, Ymddiriedolaeth Castell y Gelli
 
12.55 - CINIO AC ARDDANGOSFA
ni ddarperir cinio, ond bydd y caffi ar lawr gwaelod y theatr ar agor, gan weini bwyd poeth yn ogystal â thatws pôb, brechdanau a baguettes
 
14.00 - AMSERAU FFRWYDROL CADARNHAU A DATHLU CYNWAITH POWDR GWN GLYN-NEDD
Ruth Coulthard, Awdurdod PC Bannau Brycheiniog a Phil Braithwaite, UK Restoration
 
14.30 - LLWYNCELYN
Kasia Howard, Landmark Trust
 
14.55 - LLUNIAETH YSGAFN AC ARDDANGOSFA
gweinir te a choffi yn rhad ac am ddim
 
15.30 - BRIFFIO AR RAS CEFN SYCHBANT, DARGANFYDDIADAU DIWEDDAR
Edith Evans, Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent
Y RHYFEL BYD CYNTAF  GWRTHOD YMLADD: ETIFEDDIAETH GWRTHODAETH AR Y MYNYDD DU
Huw Pritchard, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed
 
15.50 - ADFER NEUADD SIROL ABERHONDDU AC AILDDATBLYGU AMGUEDDFA BRYCHEINIOG
Nigel Blackamore, Cyngor Sir Powys
 
16.15 - SYLWADAU I GLOI
Julian Stedman, Aelod Hyrwyddwr Bannau Brycheiniog dros Dreftadaeth Hanesyddol a Diwylliannol
 
16.30 - YMADAEL
 
GWYBODAETH ARCHEBU
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond rhaid cael tocyn. Gellir cael tocynnau gan swyddfa docynnau’r theatr
www.theatrbrycheiniog.co.uk
Ffôn 01874 611622
 
CYNHELIR ARDDANGOSFA GAN GRWPIAU, SEFYDLIADAU A CHYMDEITHASAU TREFTADAETH YN Y THEATR GYDOL Y DYDD.