Dates:
19/05/2018 08:00 - 20/05/2018 19:00

Yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig, mae'r ŵyl ddeuddydd hon, gyda'i rhaglen brysur o weithgareddau adloniannol ac addysgiadol, gweithdai am ddim, ac arddangosfeydd a pherfformiadau yn y prif gylch yn ddiwrnod perffaith i'r teulu. Gyda dros 1,300 o dda byw, dofednod a cheffylau, cannoedd o stondinau masnach, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored yng Nghymru, gweithgareddau i blant, ardal fwyd a diod, hen beiriannau, ocsiwn, hamdden gwledig a llawer mwy, mae rhywbeth yma at ddant pawb.

Prynwch eich tocynnau yma.