Bydd Awyr Dywyll Cymru gyda’i blanetariwm symudol yn mynd â chi ar daith rithwir o’r wybren, a gobeithio bydd yr awyr yn glir fel y gall Allan Trow a Martin Griffiths ddefnyddio’r telesgopau ac ysbienddrychau i’ch arwain o amgylch yr wybren a gweld y geminidau hollbwysig.

Os bydd y tywydd yn wael, bydd y digwyddiad yn parhau gyda’r cyflwyniad a’r planetariwm symudol.

I ddarganfod mwy am Awyr Dywyll Cymru ewch i

www.darkskywalestrainingservices.co.uk
www.facebook.com/darkskywales/

Mae’r tocynnau yn £15

Trefnwyd gan Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.