Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth.

Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chrefftwyr ac arddangosfeydd allanol.

Bydd diodydd, cacennau a bisgedi cartref ar gael ym Mhabell De poblogaidd Glanusk, bydd bwydlen flasus iawn gan gwmi Sugarloaf Catering a bydd Black Mountain Roast yn darparu amrywiaeth o goffi.

Dewch i mewn trwy brif gatiau'r Stad ar yr A40.