Bydd Awyr Dywyll Cymru gyda’i blanetariwm symudol yn mynd â chi ar daith rithwir o’r wybren, a gobeithio bydd yr awyr yn glir fel y gall Allan Trow a Martin Griffiths ddefnyddio’r telesgopau ac ysbienddrychau i’ch arwain o amgylch yr wybren a gweld y geminidau hollbwysig.

Mae’r adeg hyfryd hon o’r flwyddyn hefyd yn caniatáu i’r rhai sy’n cymryd rhan weld gogoneddau awyr y gaeaf, sef yr heliwr mawr Orion a’i nifwl godidog, y saith chwaer a’r Tarw.

Os bydd y tywydd yn wael, bydd y digwyddiad yn parhau gyda’r cyflwyniad a’r planetariwm symudol. 
I ddarganfod mwy am Awyr Dywyll Cymru ewch i

www.darkskywalestrainingservices.co.uk
www.facebook.com/darkskywales/

Tocynnau yn £15.00 sy'n cynnwys coffi a gacen i'ch cynhesu am y noson. Mae’r digwyddiadau hyn yn gwerthu’n gyflym. 
Trefnwyd gan Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.