Rhedeg nos (neu gerdded!)
Dydd Gwener Medi 7fed. Rhedeg / jog / cerdded noson am 8km o gwmpas Cronfa Ddŵr Wysg, i gyd oddi ar y ffordd. Cymerwch y cyfle i brofi cerdded neu redeg yn ystod y nos yn y lleoliad tawel hwn, wedi'i leoli mewn gwarchodfa awyr Rhyngwladol Tywyll dynodedig. Yn derbyn i Ofal Hosbis Dewi Sant. 
 
Manylion llawn ac i gofrestru
https://stdavidshospicecare.org/event-details/usk-reservoir-by-night/

Manylion llawn.