Amser 9.30-16.30 | Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol

Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod.

O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi amrywiaeth o adar mynyddoedd a rhostir dan arweiniad arbenigol

Paul Williams, a fydd yn arwain am y dydd. Mae Paul yn Arweinydd Mynydd cymwysedig ym Mannau Brycheiniog ac mae ganddo

ddiddordeb gydol oes mewn Ornitholeg, yn enwedig rhywogaethau ucheldirol.

Mae wedi cynnal arolygon a gwaith cadwraeth ar gyfer y BTO a'r RSPB. Rydym yn gobeitho gweld Tinwen y Garn, Clochdar y

Cerrig, Barcud Coch, yr Ehedydd a sawl rhywogaeth ucheldirol arall. Mae'r adar a welwyd ar y daith hon yn cynnwys Hebog

tramor, Mwyalchen y mynydd, y Gog a Hebog yr Ehedydd. Mae'r daith gerdded tua 12km gyda 475 metr o lethr ac fe ddylai

gymryd rhwng 5-6 awr. Bydd angen i chi ddod a’ch pecyn cerdded mynydd arferol a phecyn cino.

£25.00 y pen

Ewch i breconbeacons.org/events i archebu

Mae angen o leiaf 3 gyfranogwr i’r digwyddiad hwn.  Bydd y digwyddiad yn cael ei

gadarnhau 5 diwrnod chyn.