Beicio beicio chwaraeon (opsiynau pellter 83, 114 neu 203 km) gan Drover Cycles, Y Gelli Gandryll

Tâl mynediad £ 29 (ar y diwrnod £ 35)

 

Dewiswch o dri llwybr beicio syfrdanol gan gymryd y gorau o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Bryniau Sir Faesyfed. Gadewch Gelli Gandryll ar ffordd mynydd sy'n troi i gyrraedd Pass Efengyl, ffordd uchaf Cymru. Wedi gorffen allan o 549 metr, mwynhewch ddisgyn heibio i orffwys Priordy Llanthony. Dyma rai o'r golygfeydd gorau y gallwch chi eu mwynhau o'r cyfrwy yn unrhyw le yn y DU! Mae marchogwyr llwybr hir bellach yn mynd i'r afael â her her ddringo'r dydd, The Tumble, fel y gwelir yn y DU 100 Dylchau beicio mwyaf. Mae pob un o'r beicwyr yn ailymuno ym mhentref bert Talybont ar Wysg i'r orsaf fwydo cyn i'r daith barhau. Mapiau digwyddiadau llawn, manylion a gwybodaeth ar wefan y digwyddiad http://www.drovercycles.co.uk/events/brecon-beacons-devil/