Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisiadwy sydd ynddynt, gan ddatgelu ffordd newydd sbon o fwynhau eich teithiau cerdded. Yn ystod y dydd, byddwn ni’n chwalu ambell fyth, datod cyfuchliniau a phigo ein ffordd drwy fathemateg pen y graddfeydd, cyfeirnodau grid a’r cyferbwyntiau. Ar y diwedd fe ddylech chi fod yn gallu deall nodweddion map, cynllunio llwybr syml a chanfod eich ffordd arno’n hyderus.

Mae’r cwrs yn rhagarweiniad ardderchog i’n cwrs Diogelwch ar y Bryniau ac fe’i cynhelir gan Manzoku Climbing & Mountaineering, cwmni lleol â thros 25 mlynedd o brofiad o helpu pobl i fwynhau bryniau a mynyddoedd Prydain yn ddiogel.

£35.00 y pen.  Mae angen i o leiaf bedwar person fod ar y cwrs er mwyn ei gynnal. Cadarnheir hyn wythnos cyn y cwrs.