Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr Y Gwaith Powdwr Gwn

Yn Neuadd y Pentref, Pontneddfechan

Ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth

O 11am – 3pm

 

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer amrywiaeth o brosiectau yn canolbwyntio ar ecoleg, hanes, cadwraeth adeiladau a hyd yn oed dod yn aelod o’n tîm o wardeiniaid gwirfoddol. Darperir hyfforddiant llawn. Mae croeso i bawb – dewch draw i ddysgu mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan.