Pwynt Gwybodaeth Cwm Porth, Ogofâu Porth yr Ogof

 

Cysylltwch â’r Ganolfan

Cyfeiriad
Cyfeiriad

Rhif grid OS: SN 928124

Nid oes gan y safle god post - gwelir y map isod am fanylion

Rhif ffôn

01639 722309


Lleolir Pwynt Gwybodaeth Cwm Porth uwchben y fynedfa i system ogofâu Porth yr Ogof, ac yma llyncir dyfroedd yr Afon Mellte yn gyfan gwbl wrth iddynt gyrraedd mynedfa’r ogof, y fwyaf yng Nghymru.

Yma yng nghalon Gwlad y Sgydau, mae Cwm Porth yn lleoliad arbennig i gychwyn archwilio’r ardal ddifyr. Yma ceir maes parcio, toiledau, cyfleusterau newid tu allan, a siop fechan.

Gallwch gyrraedd y maes parcio drwy ddilyn arwyddion ar hyd ffyrdd bychain o bentref Ystradfellte.


Mae’r maes parcio a’r siop yn cael eu staffio saith diwrnod yr wythnos; yma gellir dod o hyd i fapiau a chanllaw ar gyfer Gwlad y Sgydau aGeoparc Fforest Fawr, a dewis o amrywiaeth o ddiodydd a snaciau ar gyfer yr ymweliad.

Gellir hefyd prynu Pecyn Gwlad y Sgydau arbennig yma - yr unig ganllaw fyddwch chi ei angen i archwilio’r ardal arbennig yma o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gwasanaethau a Nodweddion

Swyddog Gwybodaeth i roi cyngor a chyfeiriadau
Siop gyda mapiau, canllawiau ac eitemau hanfodol eraill
Ystod fach o snaciau a diodydd
Ardal Bicnic
Toiledau a chyfleusterau newid tu allan
Parcio Talu ac Arddangos
Uwchben mynedfa ogof Porth yr Ogof

Pryd i ymweld

Ar agor bob dydd ond am Ddiwrnod Nadolig
9.30am - 4.00pm  

Mae’r warden sydd ar ddyletswydd yma hefyd yn gofalu am faes parcio arall yng Ngwaun Hepste, felly bydd yna gyfnodau yn ystod y dydd pan fydd y siop ar gau wrth iddo ofalu amdano.


Sut i ddod o hyd i ni