gwaith haearn clydachCyfarwyddiadau ar gyfer Llwybr Cerdded Gwaith Haearn Clydach

  • Parciwch y car yn Neuadd y Pentref yng Nghlydach. Dilynwch y llwybr i'r dde o fynedfa'r maes parcio ar hyd llethr yr hen dramffordd i gyrraedd adfeilion Gwaith Haearn Clydach.
  • Croeswch Bont Smart ar draws Afon clydach - mae'r bont hynafol hon wedi ei gwneud o haearn bwrw. Dilynwch y llwybr gan gadw i'r dde hyd nes eich bod yn cyrraedd y ffordd.
  • Trowch i'r dde gan ddilyn y ffordd i fyny'r rhiw am tua 350m hyd eich bod yn cyrraedd llwybr cyhoeddus ar y chwith gerllaw Tŷ Troed Rhiw.
  • Dilynwch y llwybr, yna croesi'r bont droed cyn cerdded i lawr tuag at lecyn delfrydol i welsd golygfeydd tuag at Dyar-fach. Cerddwch yn eich blaen hyd at hen draphont dros Nant Dyar. Trowch i'r dde ar hyd y llwybr beics gan gerdded heibio hen orsaf reilffordd Clydach hyd nes byddwch yn cyrraedd ffordd serth.
  • Croeswch y ffordd a dilynwch lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 46. Wrth gerdded yn eich blaen byddwch yn cerdded heibio mynedfeydd gorllewinol Twneli Clydach cyn cyrraedd panel dehongli'r olygfa i Chwarel Llanelli. Yn fuan wedyn, bydd angen i chi froi'n sydyn i'r dde i lawr ffordd. Yna, bydd angen i chi droi'n sydyn i'r chwith i lawr llethr hen dramffordd drwy goed ffawydd gan ddilyn arwyddion i Dan y Coed. Dilynwch y llwybr y tu ôl i'r tai gyda'r afon i lawr ar y chwith i gyrraedd ffordd cul-de-sac. Dilynwch y llwybr hwn gan droi i'r chwith ar hyd fordd arall i gyraedd y fynedfa i'r maes parcio ar ôl tua 220mGwaith Haearn Clydach - Disgrifiad sain