tramffordd bryn oer


Taith gerdded Tramffordd Bryn Oer

  • Parciwch yn y maes parcio yn Neuadd Henderson.
  • Cerddwch i fyny'r ffordd tuag at y bont godi, trowch i'r chwith ar hyd y llwybr sy'n dilyn ochr y gamlas
  • Bydd angen gadael y llwybr hwn pan fyddwch chi'n cyrraedd Pont 143. Ewch dros y bont.
  • Daliwch i gerdded ar hyd tramffordd Bryn Oer hyd nes y dowch at y gât gyda stepiau a chamfa yn arwain i gae ar y chwith.
  • Ewch dros y gamfa, cerddwch drwy'r cae hyd at y gamfa nesaf. Ewch dros y gamfa yma i'r cae nesaf.
  • Cerddwch ymlaen hyd nes y dowch at gamfa arall. Ewch dros y gamfa cyn troi i'r chwith ar hyd ffordd tarmac. Caerddwch ar hyd y ffordd hyd nes y dowch at Bont 142
  • Trowch i'r chwith i'r llwybr sy'n dilyn y gamlas a cherdwch ymlaen hyd nes y byddwch yn cyrraedd yn ôl i bentref Tal-y-bont ar Wysg


Tramffordd Bryn Oer - Disgrifiad sain