Aberhonddu

 

Yn dref farchnad ffyniannus yn Nyffryn Wysg, sefydlwyd Aberhonddu fel tref yn y cyfnod Normanaidd.

Mae strydoedd cul a chryno, ffasadau Sioraidd a basn y gamlas sydd wedi ei adnewyddu, yn adrodd hanes yr oes a fu. Os am ddiwylliant, ewch i weld y gadeirlan o'r 12fed ganrif, Amgueddfa Filwrol Cyffinwyr De Cymru, ac Oriel Gelf ac Amgueddfa Brycheiniog. Mae 'na nifer o lefydd i fwyta ac i aros, a Marchnad Ffermwyr Brycheiniog, ar ail ddydd Sadwrn y mis, yw'r fwyaf yn yr ardal.

Mae gwerthwyr annibynnol arbenigol yn cynnig cynnyrch unigryw a fforddiadwy gyda gwasanaeth cyfeillgar a chynnes. Mae 'na ddigonedd o fwydydd lleol organig ac arbenigol sy'n werth ei brynu. Bydd ymwelwyr actif yn mwynhau'r siopau tu allan, llogi beiciau a llwybr beicio Taith Taf o Aberhonddu. Gyda theatr broffesiynol a sinema annibynnol, tafarndai a bwytai a chanolfan hamdden ar gyfer diwrnodau gwlyb, mae 'na wastad rywbeth i'w wneud yn y dref farchnad ryfeddol hon.

Mae Taith Taf a Thaith Dyffryn Wysg yn cychwyn yn Aberhonddu, un yn mynd tua'r de dros y mynyddoedd tua Chaerdydd, a'r llall i lawr Dyffryn Wysg i Gaerllion.

Mae mwy o wybodaeth am y dref a'r ardal o'i chwmpas ar gael o Ganolfan Dwristiaeth Aberhonddu.