Rheilffordd Mynydd Aberhonddu

Ewch am daith fer ar y trên ager cul ar un o’r llwybrau rheilffordd hanesyddol mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Mae hen reilffordd Cyffordd Aberhonddu a Merthyr Tudful yn mynd â chi drwy olygfeydd godidog Bannau Brycheiniog o Bant i Bontsticill, ac yn dilyn ar hyd Cronfa Ddŵr Taf Fechan. Mae gan y trên gerbydau arsylwi sy’n addas ar gyfer pob tywydd.

Ym Mhontsticill gallwch ymweld â’r caffi ac edmygu’r olygfa ar draws Cronfa Ddŵr Pontsticill, y mwyaf o bedair cronfa ddŵr Taf Fechan, i gopaon Bannau Brycheiniog. Neu gallwch fynd i gerdded ar y lan. Mae ardal chwarae i blant yma.

Pan fyddwch yn dychwelyd i Bant, gallwch ymweld â’r gweithdy lle mae hen locomotifau ager yn cael eu trwsio neu dilynwch y llwybr cerdded i fan picnic sydd â golygfa banoramig hyfryd o’r dyffryn.

Ymweld â Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae’r daith gylchol o Orsaf Reilffordd Pant yn cymryd 65 munud sy’n cynnwys aros am 20 munud ym Mhontsticill. Gallwch aros yn hirach os ydych chi’n dymuno dychwelyd i Bant ar drên hwyrach. Ewch i wefan Rheilffordd Mynydd Brycheiniog i weld amserlenni a phrisiau.

Sut i gyrraedd yno

Mae Gorsaf Reilffordd Pant ychydig o filltiroedd i’r gogledd o Ferthyr Tudful ac i’r de o Gronfa Ddŵr Pontsticill. Mae arwyddion i’w gweld o’r A465. Llwybr bws 35 o Ferthyr Tudful.

Tref neu bentref agosaf

Pant, Merthyr Tudful

Cyfeirnod grid OS

Map Explorer OL12 neu Fap Landranger 160 - SO059097

Amserau agor

Mae’r trên yn mynd sawl gwaith mewn diwrnod yn ystod yr haf. Ewch i wefan Rheilffordd Mynydd Brycheiniog i gael manylion gwasanaethau yn ystod y tymor tawel.

Manylion cyswllt

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog, Pant, Merthyr Tudful CF48 2DD, rhif ffôn 01685 722988, www.breconmountainrailway.co.uk

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Parcio

Yng Ngorsaf Rheilffordd Pant, am ddim

Toiledau

Ym Mhant a Phontsticill, gyda mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid babanod

Hygyrchedd

Mae’r maes parcio yn gymysgedd o darmac a cherrig wedi’u cywasgu, gyda mannau parcio i’r anabl. Mae un cerbyd rheilffordd wedi cael ei ddylunio i gario cadeiriau olwyn. Mae yna ramp mewnol o’r swyddfa docynnau i’r siop roddion a’r platfform. Mae’r trên yn aros wrth ochr Cronfa Ddŵr Pontsticill, sydd â phlatfform gwastad a golygfeydd dros y bryniau cyfagos.