Cadeirlan Aberhonddu

Mae'r gadeirlan odidog hon o'r unfed ganrif ar ddeg yn boblogaidd iawn oherwydd ei changell brydferth, a'i ffenestri gwydr lliw siâp bwa sy'n portreadu seintiau Cymreig.

Mae Cadeirlan Aberhonddu'n gartref i'r maen bedydd Normanaidd mwyaf ym Mhrydain, ac i gapel catrodol Cyffinwyr De Cymru, ddaeth yn enwog yn Rhyfel y Zulu. Mae'r gadeirlan hefyd yn cynnwys Beibl Breeches prin. Canolfan Dreftadaeth yw'r ysgubor ddegwm o'r unfed ganrif ar bymtheg erbyn hyn, gydag ail-luniadau, arddangosfeydd clyweled a siop grefftau. Mae 'na fwyty ac ystafell de wych yng ngerddi'r gadeirlan, yn ogystal â rhaglen ragorol o ddigwyddiadau cerddorol.

Ymweld â Chadeirlan Aberhonddu

Sut i gyrraedd

Mae'r gadeirlan ychydig oddi ar y B4520, Bryn Priordy (Priory Hill), 750m o ganol tref Aberhonddu. Ewch ar fws rhif 40B.

Cyfeirnod grid OS

Map Explorer OL12 neu Map Landranger 160 - SO044290.

Amserau agor

Yn ddyddiol, 8:30am - 6:30pm.

Cysylltu

Cadeirlan Aberhonddu, Clos y Gadeirlan, Aberhonddu LD3 9DP, ffôn 01874 623857, www.breconcathedral.org.uk

Cyfleusterau

Mae Ystafelloedd Te a Bwyty Pilgrims (ffon 01874 610610), www.pilgrims-tearooms.co.uk yn ogystal â'r Ganolfan Dreftadaeth yng Nghlos y Gadeirlan, yn defnyddio cynhwysion lleol.

Parcio

Mae 'na faes parcio drws nesaf i'r gadeirlan, ac mae mynedfa'r gadeirlan trwy giât fochyn.

Toiledau

Mae'r toiledau, yn cynnwys toiled i'r anabl, drws nesaf i Pilgrims.

Hygyrchedd

Gall y giât o'r maes parcio gael ei lledaenu wrth ryddhau pedair clicied ar lefel y llawr. Mae'r adeiladau i gyd yn hygyrch, gyda ramp i mewn i'r gadeirlan ei hun.