Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau BrycheiniogMae Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn fusnesau twristiaeth ac unigolion sy’n frwdfrydig am y Parc Cenedlaethol.

Iddynt allu darganfod a deall yr hyn sy’n gwneud yr ymweliad i’r Parc Cenedlaethol yn arbennig, mae ein Llysgenhadon yn mynychu rhaglen hyfforddiant am dri diwrnod. Maent wedi cymryd amser allan o’u busnesau i sicrhau eu bod nhw’n cynnig gwybodaeth a gwasanaeth rhagorol. Os ydych chi’n archebu llety, lle i fwyta neu weithgaredd, edrychwch am logo Llysgennad Bannau Brycheiniog. Mi fydd yn sicrhau eich bod yn agored i gyfoeth o wybodaeth leol gan rywun sy’n frwdfrydig ynghylch Bannau Brycheiniog, ac yn gwneud eich ymweliad yn arbennig o gofiadwy.

Mae nifer o fusnesau’n gweithio tuag at fod yn Llysgenhadon arbenigol ar gyfer Geoparc Fforest Fawr, yng Ngorllewin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ceir mwy o wybodaeth am gynllun Llysgennad y Geoparc ar wefan Geoparc Fforest Fawr.

Fforest Fawr Geopark website

Os ydych chi’n fusnes neu’n unigolyn fyddai’n hoffi gwybod mwy am fod yn llysgennad, gallwch lawrlwytho’r pamffled PDF Dyddiau Hyfforddiant drwy glicio ar y linc ar y chwith.

Am wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Carol Williams o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - carol.williams@breconbeacons.org