Gwybodaeth am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  • Uncover the past by visiting our standing stones
  • Be inspired by our winter landscapes
  • Stride along mountain trails with fabulous views
  • Discover lively waterfalls

Gyda mynyddoedd a gweundiroedd, meini hirion a chestyll, sgydau bywiog a chymunedau ffyniannus, mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog lawer iawn i’w gynnig i drigolion ac ymwelwyr. Mae gennym hanes hir a diddorol, a diwylliant a mytholeg cyfoethog ac amrywiol.

Mae ein Parc Cenedlaethol tua 42 milltir o led. Mae’n gorchuddio tua 520 milltir sgwar o Dde a Chanolbarth Cymru, ychydig i’r dwyrain o Swydd Henffordd, ac yn cynnwys rhannau o Bowys, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Rhondda a Merthyr Tudful. Daw ei enw o’r Bannau Canolog sydd mor amlwg i’r de o Aberhonddu. Maent yn esgyn i 886 metr ym Mhen y Fan, sef y copa uchaf yn Ne Prydain.

Mae rhai o’r traddodiadau sydd wedi llywio ein tirweddau a’n bywydau bob dydd wedi pylu gydag amser; ond mae eraill yn parhau hyd heddiw.

Mae awyr dywyll y nos yn hynod yn y Parc. Rydym wedi ennill cydnabyddiaeth fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Mae ein treftadaeth ddiwydiannol yn wych: mae Blanafon yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Ac mae ein creigiau yn adrodd eu stori eu hunain. Maent mor unigryw fel bod rhan helaeth o’n Parc Cenedlaethol wedi’i dynodi yn Geoparc Ewropeaidd a Byd-eang.

© Brecon Beacons National Park Authority • Contributing editor: Emma Gregg