Y Fenni

Tref farchnad brysur gyda tharddiad Rhufeinig a ystyrir ar hyd yr oesoedd yn borth i Gymru ac i'r Parc Cenedlaethol. Ewch i weld adfeilion y Castell o’r 11eg a'r 12fed ganrif ac chymrwch olwg o gwmpas yr Amgueddfa sydd wedi'i lleoli yn y porthdy ar ben y domen Normanaidd.

Mae’n werth ymweld â Gŵyl Seiclo’r Fenni a'r Ŵyl Fwyd.

Mae llwybr mynediad hwylus, sydd hefyd yn addas ar gyfer sgwteri symudedd yng Nolydd y Castell. Gallwch ymuno â Llwybr Dyffryn Wysg sy'n rhedeg ger y Fenni ac mae Ffordd y Bannau yn dechrau yn Ysgyryd Fawr gerllaw. Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn mynd trwy pentref cyfagos y Pandy.

Abergavenny from the Blorenge mountain with skirrid in the background

Mae’n hawdd cyrraedd y Fenni ar drafnidiaeth gyhoeddus neu breifat. Mae gwasanaethau trên bob hanner awr ar y rheilffordd rhwng Caerdydd, Casnewydd, Henffordd a Manceinion. (Dolen gludiant)

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y dref a'r ardal gyfagos o Ganolfan Groeso a Pharc Cenedlaethol y Fenni neu ymweld â gwefan Visit Abergavenny


You might also be interested in...