4. Tro hamddenol ger Cronfa Ddŵr Wysg

 

Mae Cronfa Ddŵr Wysg mewn ardal anghysbell a amgylchynir gan goetir a rhostir sy’n edrych dros y Mynyddoedd Du. Mae llwybr cylchol 8km sy'n ymdroelli o gwmpas y gronfa ddŵr.
Gwybodaeth bellach:

Mae'r llwybrau’n gymysgedd o lwybrau coedwigaeth gydag arwyneb o garreg wedi’i chywasgu a ffyrdd tarmac. Mae digon o ddewis o deithiau cerdded byrrach, ar darmac ac ar y llwybrau. Mae'r daith gerdded yn donnog gyda rhai llethrau hir – os ewch i’r cyfeiriad clocwedd bydd llawer o'r llethrau hwy ar i lawr. Defnyddir y llwybr hefyd gan feicwyr. Gellir pysgota am bris gostyngol - talwch yn y cwt ar lan ogleddol y gronfa ddŵr. O’r meysydd parcio mae golygfeydd da o'r llyn a'r wlad o gwmpas.

Sut i gyrraedd: Mae'r gronfa 6 milltir o Drecastell ac mae wedi’i harwyddo oddi ar ffordd Llanddeusant.

Tref neu bentref agosaf: Trecastell.


Cyfeirnod Grid OS: Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160 - SN 834 286.

Pellter: O ychydig fetrau hyd at 8km.

Cysylltwch â:: Dŵr Cymru ar 01495 769281 neu'r Comisiwn Coedwigaeth ar 0300 0680300 .

Cyfleusterau: Mae'r cyfleusterau agosaf yn Nhrecastell (tafarndai) a Phontsenni (siopau a gorsafoedd petrol).

Parcio: Mae nifer o feysydd parcio bychain ac encilfeydd yn yr ardal.

Toiledau: Mae'r toiledau cyhoeddus agosaf, gan gynnwys toiledau gyda mynediad i bobl anabl (RADAR) ar yr A40 yng nghanol Pontsenni.