3. Canolfan Groeso a Threftadaeth Llanymddyfri

Mae Canolfan Groeso a Threftadaeth y Parc Cenedlaethol yn rhoi cipolwg o hanes yr ardal leol.

Mae'r ganolfan dreftadaeth ar y llawr cyntaf, mae mynediad gwastad iddi a gellir defnyddio’r gadair godi. Mae cyflwyniad clyweledol am y Parc Cenedlaethol yn rhan o arddangosfa newydd yn y ganolfan.

Sut i gyrraedd: Mae Llanymddyfri ar yr A40 yng ngogledd orllewin y Parc Cenedlaethol.

Tref neu bentref agosaf: Llanymddyfri.

Cyfeirnod Grid OS: Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160 - SN 767 343.

Cysylltwch â: Ffoniwch 01550 720693.

Cyfleusterau: Ffoniwch am amserau agor. Mae Llanymddyfri’n dref farchnad brysur gyda siopau, caffis a thafarndai. Gellir cyrraedd Llanymddyfri ar y bws a’r trên.

Parcio: Mae maes parcio mawr, gwastad, talu ac arddangos ger y ganolfan groeso.

Toiledau: Mae’r toiledau, gan gynnwys toiledau i’r anabl, yn y prif faes parcio. Mae gan y ganolfan doiled neillryw, i’r anabl.