16. Tro hamddenol ar hyd Promenâd Aberhonddu


Mae’r Promenâd yn boblogaidd gyda theuluoedd ar gyfer cerdded, chwarae a mynd â chŵn am dro. Mae llwybrau (gydag arwyneb) ar lan yr afon, dolydd braf ac ardal chwarae i blant.Gwybodaeth bellach:

Mae’r llwybr tarmac, a meinciau, yn dilyn yr afon am gannoedd o fetrau o faes parcio’r Promenâd i gyfeiriad Aberhonddu, heibio’r gored, lle mae'r llwybr yn goleddu i fyny ac yna i lawr. Ym mhen y dref o’r llwybr mae arglawdd llifogydd byr ond serth sydd raid ei groesi i gyrraedd maes parcio Watergate. Mae'r llwybr ymhellach i fyny'r afon o faes parcio’r Promenâd yn arwain at lwybrau a dolydd heb arwyneb. Mae’n bosibl cerdded 500m ymhellach drwy giatiau mochyn cul. Mae arwyneb y llwybr yn bridd wedi’i gywasgu a glaswellt yn bennaf ac mae gwreiddiau coed ar yr arwyneb mewn mannau.

Sut i gyrraedd: Mae'r maes parcio Watergate yn gyfochrog â'r B4601, yn agos at y bont dros yr afon Wysg yn Aberhonddu. Mae’r Promenâd wedi’i arwyddo o'r B4601, Ffordd Cradog, tua 600 metr i fyny'r bryn o bont yr afon Wysg.

Tref neu bentref agosaf: Aberhonddu

Cyfeirnod Grid OS: Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160 - SO 038 289

Pellter:Hyd at 1.5km ynghyd â 500m arall drwy’r giât mochyn.

Cyfleusterau:Mae caffi sylfaenol a lle llogi cychod sydd ar agor o ddiwedd y Gwanwyn hyd yr Hydref, ym maes parcio’r Promenâd. Mae digon o gyfleusterau yng nghanol y dref.

Parcio:Meysydd parcio Talu ac Arddangos ger y Promenâd ac ym maes parcio Watergate.

Toiledau: Mae toiledau, gan gynnwys toiled i’r anabl (RADAR) yn y prif floc o doiledau cyhoeddus ym maes parcio Upper Meadow ger y cae chwarae ar y Promenâd.

You might also be interested in...

You might also be interested in...