Diwrnod ar Gadwyn y Mynydd Du ac yn Fforest Fawr

Mae gan ochr Orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddigonedd o ardaloedd arbennig, eang ac agored. Mae ‘na ogofâu, gerddi, coetir a rhaeadrau i’w darganfod.