Diwrnod yn y Fenni a Blaenafon

Mae ardal de ddwyrain Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyfoethog o safleoedd treftadaeth sy’n adrodd hanes ein cefndir diwydiannol. Pan rydych chi’n barod i ymlacio, gallwch ymweld ag un o’r niferoedd o leoedd gwych i fwyta ac yfed yn yr ardal.